Supremul Consiliu Suveran Al Daciei

Toate Supremele Consilii regulare stabilite în lume lucrează «ÎNTRU GLORIA MARELUI ARHITECT AL UNIVERSULUI».
Deviza lor: « ORDO AB CHAO »

Suprem Consiliu

Asociaţia „Supremul Consiliu Suveran al Daciei, al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat” este o asociaţie constituită, potrivit legii, ca persoană juridică română de drept privat, non-guvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Supremul Consiliu se supune întru totul Constituţiei României şi solicită tuturor membrilor săi să respecte legislaţia în vigoare şi să-şi îndeplinească îndatoririle civice faţă de Patrie. Membrii Jurisdicţiei noastre sunt obligaţi la o loialitate necondiţionată faţă de România şi de interesele sale naţionale, precum şi la promovarea idealurilor de Pace, Toleranţă şi Fraternitate Universală.

Regularitate - Recunoaștere

Relaţiile internaţionale au fost multă vreme dominate de puterile masonice anglo-saxone, care se vor a fi autorităţile în materie de regularitate masonică. Drept urmare, acestea îşi arogă dreptul de a adopta regulile care să guverneze regularitatea şi recunoaşterea Supremelor Consilii, declarând drept «iregulare» Jurisdicţiile pe care nu vor să le recunoască. Această dorinţă de supremaţie, contrară dispoziţiilor Marilor Constituţii  care stabilesc egalitatea Supremelor Consilii în lume (puterile lor provenind din aceeaşi sursă), provoacă dezordinea pe care o cunoaştem astăzi, prin distrugerea unităţii Ritului Scoţian Antic şi Acceptat în lume.

Contact