Supremul Consiliu

Asociaţia „Supremul Consiliu Suveran al Daciei, al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat” este o asociaţie constituită, potrivit legii, ca persoană juridică română de drept privat, non-guvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Supremul Consiliu se supune întru totul Constituţiei României şi solicită tuturor membrilor săi să respecte legislaţia în vigoare şi să-şi îndeplinească îndatoririle civice faţă de Patrie. Membrii Jurisdicţiei noastre sunt obligaţi la o loialitate necondiţionată faţă de România şi de interesele sale naţionale, precum şi la promovarea idealurilor de Pace, Toleranţă şi Fraternitate Universală.

Trebuie să precizăm că nu dorim să ne fundamentăm legitimitatea pe vreo moştenire istorică ci doar pe continuitatea practicii masonice regulare a Ritului, pe care ne-am însuşit-o pe deplin, de la (re)fondare şi până în prezent. Nu posedăm adevăruri revelate şi de aceea vrem să păstram o masonerie fără dogme, având o componență spirituală nedeformată.

Peste tot în lume există o mare diversitate a practicii masonice, fiecare dezvoltându-se pe parcurs într-un mod propriu, dar toţi suntem dominaţi de aceleaşi credinţe şi repere universal acceptate. Noi depunem eforturi ca unitatea să devină tot mai strânsă şi relaţiile fraterne să se dezvolte permanent într-un cadru armonios, respectând cutumele Ordinului nostru.

Avem datoria de a lupta împreună, indiferent de originile noastre actuale, pentru a ne putea bucura de un viitor luminos. Avem datoria de a lucra împreună pentru a ajuta la emanciparea spirituală şi morală a societăţii, aducându-ne astfel aportul la construcţia Templului Ideal al Umanităţii.

Despre accesul la gradele superioare​

Supremul Consiliu îi înalţă la gradele superioare ale Ritului doar pe Masonii pe care îi consideră demni să acceadă la aceste grade prin moravuri, caracter, comportament, virtuţi masonice şi aptitudini.

Pentru ca cineva să poată aparţine unui atelier superior aflat în Jurisdicţia sa trebuie:

 1. Să fie Maestru Mason al unei Obedienţe simbolice pe care Supremul Consiliu o recunoaşte ca regulară şi să nu aparţină unui atelier simbolic sau superior al unei Obedienţe sau al unei Jurisdicţii nerecunoscute;
 2. Să fie nominalizat de Prea Venerabilul Maestru al Lojii de Perfecție și admis de către Suveranul Mare Comandor în cadrul Supremului Consiliu la gradul cerut, iar apoi iniţiat regular în acel grad într-un atelier din Jurisdicţia acestuia, sau, să fie recunoscut de către Supremul Consiliu ca fiind iniţiat în mod regular în acel grad într-o altă Jurisdicţie a Ritului Scoţian Antic şi Acceptat

Masonii ridicaţi la Înaltele Grade au datoria de a frecventa asiduu nu numai atelierele acestor grade, ci şi loja simbolică de care aparţin; ei nu trebuie să facă uz în Obedienţă de gradele pe care le deţin.

Loja Perfecțiunii​

gradele 4-14

 • Gradul al 4-lea — Maestru Secret
  Gradul al Patrulea evidențiazã simtul datoriei, fidelitatea, integritatea
 • Gradul al 5-lea — Maestru Perfect
  Acest Grad ne invață că ambitiile nedemne si gândirea impurã sunt distructive, iar cel ce isi uitã datoria fatã de familie, tarã, si fatã de Dumnezeu va fi un om distrus atât moral, cât si spiritual.
 • Gradul al 6-lea — Secretar Intim
  Acest Grad ne invață că devotamentul față de prieteni si asumarea responsabilitãtii in fata promisiunilor făcute sunt virtuți ce vor fi intotdeauna
 • Gradul al 7-lea — Magistrat şi Judecător
  Acest Grad ne invatã sã avem o judecatã dreaptã. Legile si obiceiurile sunt valabile in acceasi mãsurã pentru toti, fãrã deosebire. Justitia trebuie sã fie impartialã, dar in acelasi timp si temperatã de milã justificatã.
 • Gradul al 8-lea — Intendent al Clădirilor
  Acest Grad ne invatã cã onorurile trebuie privite doar ca simpli pasi cãtre perfectiunea unui anumit cod moral, si cã bunãvointa si caritatea sunt virtuti indispensabile statutului de conducãtor.
 • Gradul al 9-lea — Maestru Ales dintre Cei Nouă
  Acest Grad ne aminteste cã, desi de-a lungul secolelor, omul a gãsit diverse modalitãti de a ajunge la Dumnezeu si L-a proslãvit in diferitele limbi ale pãmântului, Slava Universalã rezidã doar in ajutorul acordat semenilor aflati in nevoie
 • Gradul al 10-lea — Ilustru Ales dintre Cei Cincisprezece
  Acest Grad ne invatã cã cel ce nu-si va respecta obligatiile si promisiunile nu va rãmâne nepedepsit; iar scuzele sau orice alte elemente ce dovedesc lipsa oricãror remuscãri vor creste considerabil severitatea pedepsei.
 • Gradul al 11-lea — Sublim Cavaler Ales
  Acest Grad se bazeazã indeosebi pe calitãtile unui bun cetãtean. Rãul fãcut trebuie pedepsit. Respectul si onestitatea acordate celorlalti trebuie rãsplãtite. Calitãtile indispensabile sunt cinstea si sinceritatea.
 • Gradul al 12-lea — Mare Maestru Arhitect
  Acest Grad ne invatã cã, o datã cu stiinta utilizãrii instrumentelor specifice meseriei si priceperii sale, masonul capãtã si abilitatea contemplãrii diverselor aspecte ale vietii, invãtând sã le trateze conform statutului sãu de Copil al lui Dumnezeu, incercând sã nu se abatã niciodatã din drum, avansând spre culmile perfectiunii.
 • Gradul al 13-lea — Cavaler al Arcadei Regale
  Acest Grad ne aratã cã, oricât de mari ar fi dificultãtile si pericolele, ele nu trebuie sã constituie o piedicã in calea progresului si perfectiunii. De asemenea, ne invatã cã lucrurile esentiale in viatã sunt rezultatul unui efort sustinut, care poate impune sacrificii
 • Gradul al 14-lea — Mare Ales, Perfect şi Sublim Mason
  In cadrul Ritului Scotian, acest grad reprezintã vârful Masoneriei Operative Antice. Esenta acestui Grad este reprezentatã de caracterul sacru al Divinitãtii si, nu in ultimul rând, de veneratia Numelui Sãu Sfânt. Cel ca va lua numele Domnului in desert nu va rãmâne in veci nepedepsit.

Capitul Roza-Cruce​

gradele 15-18

 • Gradul al 15-lea — Cavaler al Orientului şi al Spadei
  Acest Grad ne invatã importanta loialitãtii si devotamentului pentru a face dreptate.
 • Gradul al 16-lea — Prinţ de Ierusalim
  Acest Grad ne invatã loialitatea fatã de adevãr si datorie
 • Gradul al 17-lea — Cavaler al Orientului şi Occidentului
  Lectiile continute de acest Grad au in vedere devotamentul fatã de Dumnezeu (datoria supremã a omului) si faptul cã guvernele create in lipsa lui Dumnezeu si a dreptãtii Sale sunt temporare si, inevitabil, supuse pieirii.
 • Gradul al 18-lea — Cavaler Roza-Cruce
  Acest Grad ne invatã cã fiecare dintre noi trebuie sã ne clãdim in suflet un Templu in care sã-L venerãm pe Dumnezeu in spiritul advãrului si al unei noi legi a iubirii pe care trebuie sã o intelegem si sã o punem in aplicare. Acest Grad sustine marile principii ale universalitãtii si ale tolerantei.

Areopag – Consiliul Kadoshilor​

gradele 19-30

 • Gradul al 19-lea — Mare Pontif
  Acest Grad proclamã unitatea spiritualã a tuturor celor care cred in Dumnezeu si care impãrtãsesc speranta nemuririi, indiferent de religie si de crez, bazându-se pe vesnicul conflict luminã – intuneric, bine – rãu, Dumnezeu – Satana.
 • Gradul al 20-lea — Maestru Venerabil al Lojilor Regulare
  Acest Grad reprezintã drama spiritului american in confruntarea cu trãdarea si minciuna. Principiile masonice si treptele conducerii sunt supuse unui test crucial. Gradul demonstreazã cã cei ce vor conspira impotriva securitãtii nationale si bunãstãrii poporului vor suferi condamnarea masonică.
 • Gradul al 21-lea — Noachit sau Cavaler Prusian
  Acest Grad ne invatã cã Francmasoneria nu este un paravan pentru a ascunde rãul si cã dreptatea este stâlpul de rezistentã al Frăției.
 • Gradul al 22-lea — Cavaler al Securii Regale
  Acest Grad demonstreazã caracterul demn al muncii, fiindcã a-ti câstiga traiul zilnic prin muncã este un privilegiu, nu un blestem. Lenea este rusinoasã si condamnabilă.
 • Gradul al 23-lea — Şef al Tabernacolului
  Acest Grad ne invață că cei cu credință in Dumnezeu si in iubirea pentru semeni sunt dispusi sã demonstreze acest lucru prin sacrificii.
 • Gradul al 24-lea — Prinţ al Tabernacolului
  Acest Grad ne invatã cã numai credinta reciprocã in Fiinta Supremă ii poate uni pe oameni intr-o frãtie universală.
 • Gradul al 25-lea — Cavaler al Şarpelui de Aramă
  Acest Grad ne invatã cã in viata fiecãrui individ, in istoria oricãrei natiuni existã intinderi pustii din care emerg pierderea credintei si distrugerea disciplinei. Acest Grad este ca un strigãt de goarnã ce ne invitã la pãstrarea credintei in noi insine, in Dumnezeu si in ceilalti.
 • Gradul al 26-lea — Scoţian Trinitar sau Prinţ al Milei
  Acest Grad ne invatã lectia milei si a compasiunii ca unice resurse pentru a depăși ofensele si injuriile.
 • Gradul al 27-lea — Mare Comandor al Templului
  Acest Grad ne invatã cã Masoneria Ritului Scotian este adepta unei biserici libere intr-un stat liber. Masoneria nu luptã pentru suprematie, ci coopereazã pentru binele universal.
 • Gradul al 28-lea — Cavaler al Soarelui
  Acest Grad utilizeazã simbolismul uneltelor de arhitecturã pentru a demonstra cã, prin perfectionarea moralã a adeptilor sãi, Masoneria se constituie ca un indemn in cãutarea unitãtii si a binelui.
 • Gradul al 29-lea — Mare Scoţian al Sf. Andrei
  Acest Grad pune in lumină lecțiile masonice ale egalității și ale toleranței. Ni se amintesțe că nu există om, biserică sau religie care să dețină monopolul adevărului și că, pentru a rămâne fideli propriilor conceptii si convingeri, trebuie să respectãm si opiniile celorlalți.
 • Gradul al 30-lea — Mare Ales Cavaler Kadosch
  Acest Grad ne infățiseazã testãrile si ceremoniile ce simbolizeazã experiențele necesare omului pentru a ajunge la acel nivel de excelență in construirea propriului caracter.

Areopagul a fost organul si consiliul suprem de judecată al Atenei in Grecia antică (sec. VII-V î.C.). Tribunalul supraveghea exercitarea magistraturilor și judeca crimele grave. Areopagul (din greacă, dealul lui Ares) din Atena și-a luat numele de la dealul cu înălțimea de 115m, situat nu departe de Acropole, spre N-V, pe care își avea sediul.   

În cea de a doua călătorie misionară, Sf. Pavel ajunge să țină o cuvântare în acest loc. În cetatea Atenei, filosofii epicurei și stoici, care-și petreceau timpul în Agora, să mai audă ceva nou, auzind pe Apostolul Pavel vorbind în piață, au înțeles că el pare a fi „vestitor de dumnezei străini, fiindcă binevestește pe Iisus si Învierea” (Fapte 19, 18). Luându-l apoi cu ei, l-au dus înaintea Areopagului, unde Pavel a ținut o interesantă si originală cuvântare. Lăudând cucernicia atenienilor față de zei, care au ridicat în cetatea lor un altar si Dumnezeului celui necunoscut – pe care ei îl cinstesc fără ca să-l cunoască – Sfântul le spune că Acesta este Dumnezeul pe care-L vestește lor: „Care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea…Domnul cerului și al pământului, Care nu locuiește în temple făcute de mâini, nici nu este slujit de mâini omenesți…Căci în El trăim, ne mișcăm si suntem” (Fapte 17, 23-25 si 28). În urma acestei cuvântări, Sfântul Pavel a convertit la creștinism un număr de greci, între care se aflau Dionisie Areopagitul, după traditie primul episcop al Atenei, o femeie cu numele Damaris și pe alții (Fapte, cap. 17). În marea lor majoritate însă, grecii s-au arătat curioși față de cele spuse de Pavel, dar au rămas sceptici și l-au luat în râs, când l-au auzit vorbind, la sfârșit, de învierea morților (Fapte 17, 32).  

Sfântul mucenic Dionisie Areopagitul a fost botezat de Sfântul Pavel în Atena, şi s-a numărat printre cei Şaptezeci de Apostoli. Dionisie provenea dintr-o familie bună din Atena, şi a fost instruit în cele ale filosofiei vremii atât acasă, cât şi în celebrele şcoli ateniene, devenind membru (sfetnic) al Areopagului. A fost căsătorit şi a avut mai mulţi copii. După convertirea sa la creştinism, Sfântul Pavel l-a făcut episcop. Mai apoi, Dionisie a plecat cu Pavel în călătorii misionare. Astfel, a mers la Ierusalim, unde a văzut-o pe Maica Domnului, şi a scris despre această întâlnire în una din cărţile sale. De asemenea, a fost printre Apostolii şi Episcopii prezenţi la Adormirea Maicii Domnului.

Văzând pe apostolul Pavel primind mucenicia (la Roma, în anul 67), Sfântul Dionisie s-a umplut şi el de dorinţa de a fi mucenic pentru Iisus Cristos. A mers deci şi a predicat Evanghelia în Occident, şi în special în Galia (Franţa de azi), împreună cu ucenicii săi, Rustic preotul şi Elefterie diaconul. Aici a convertit pe mulţi barbari la creştinism, dar a şi avut multe de îndurat.

În sfârşit, în anul 96, sub domnia împăratului Domiţian, sfântul Dionisie a fost prins şi chinuit pentru credinţă, împreună cu Rustic şi Elefterie. Au murit toţi trei la Paris, tăindu-li-se capetele. Trupurile lor au fost părăsite de păgâni ca să fie mâncate de fiarele sălbatice, dar creştinii din oraş le-au ascuns un timp, până ce Catula, o creştină înstărită, le-a îngropat pe toate cum se cuvine, într-un cavou zidit cu cheltuiala ei. Aceasta s-a făcut într-o zi de 3 octombrie, care a şi rămas ziua pomenirii sfântului.

Areopagul sau Consiliul Cavalerilor Kadosh este de asemenea și corp constitutiv al Supremului Consiliu, reunind Frații si Surorile :. care lucrează in gradele 19º – 30º. Conform dicționarului explicativ poate avea sensul de adunare a unor oameni de elită reuniți pentru a examina o problemă importantă!

Consistoriul

gradele 31-33

 • Gradul al 31-lea — Mare Inspector Inchizitor Comandor
  Acest Grad ne invatã sã respectãm intotdeauna dreptul celuilalt la nevinovãtie si la puritatea

 • Gradul al 32-lea — Sublim Prinţ al Secretului Regal
  Acest Grad isi propune sã descrie victoria laturii spirituale a omului in detrimentul celei prea umane, izbânda bunului simt si a ratiunii in detrimentul pasiunilor desarte. Deseori, datoria masonului implicã sacrificiu. Uneori, chiar sacrificiul suprem.
  Distinctia de merit se oferă membrilor Ritului care detin Gradul 32 si care, prin serviciile deosebite in cadrul Masoneriei sunt considerati demni de o asemenea recunoastere. Aceastã distinctie este oferitã de Organizatiile Ritului Scotian, cunoscute drept Consilii de Deliberare.

 • Gradul al 33-lea — Suveran Mare Inspector General
  Gradul 33 se atribuie atât acelor detinãtori ai Gradului 32 care au adus contributii remarcabile in domeniul masoneriei si Ritului Scotian, cât si celor a cãror viață constituie o ilustrare perfectã a principiilor Frăției omului prin aplicarea principiilor Divinității. Acest Grad nu se poate obtine la cerere, ci exclusiv prin selectia Supremului Consiliu atunci când cel ce intruneste calitãtile descrise mai sus a depãsit limita de vârstã de 33 de ani. Suveranul Mare Inspector General al Gradului 33 si al Ultimului Grad, Membru de Onoare al Supremului Consiliu, este ales in cadrul Intâlnirii Anuale a aceluiasi Suprem Consiliu. Alegerea se va face prin votul secret unanim al Membrilor Activi .

Au fost efectuate numeroase studii asupra originii şi conţinutului acestor texte de către istorici și cercetători de prestigiu. S-au făcut câţiva paşi semnificativi, destrămându-se poate unele mituri dar trebuie să lăsăm fiecăruia în parte concluziile propriilor căutări, raportându-ne totuși la următoarea afirmaţie: Marile Constituţii sunt şi au fost întotdeauna legea Ritului pentru că aşa s-a decis şi pentru că nimeni nu a primit niciodată în mod regular Înaltele Grade fără să fi jurat a le păstra şi a le respecta ca Lege Supremă.

Prezentarea în continuare a acestor texte fundamentale nu are alt scop decât cel de a oferi o călăuză de încredere tuturor celor interesaţi, reprezentând un liant absolut necesar al unităţii între înaintaşi, cei ce lucrează în prezent şi cei ce vor urma. De-a lungul vremurilor, predecesorii noştri le-au rămas mereu fideli chiar și cu preţul vieţii, de aceea, ca masoni scoţieni avem datoria să fim şi noi fideli acestui minunat ideal de perfecţionare spirituală, poate singura cale de a construi o lume mai bună.

Toate aceste Corpuri masonice, regulare şi legitime, constituite de Supremul Consiliu al României, sunt independente unele de altele. Ele au o organizare, o ierarhie interioară, obligaţii şi drepturi determinate prin legile şi decretele care emană de la Autoritatea Supremă a Ritului.  Toate atelierele superioare din Jurisdicţia Supremului Consiliu Suveran al Daciei lucrează Întru Gloria Marelui Arhitect al Universului. Conform ritualurilor noastre, Volumul Legii Sacre este Biblia, întotdeauna deschisă pe Altarul Jurămintelor. Însă Fraţii și Surorile a căror religie are o altă Carte Sfântă, pot jura pe acea Carte.

Asupra Sărbătorilor Rituale şi a Banchetelor Ordinului

Conform vechilor obiceiuri, în vremea Sf. Ioan de Iarnă (Sf. Ioan Evanghelistul, 27 Decembrie în calendarul romano-catolic), Supremul Consiliu Suveran al Daciei celebrează Sărbătoarea Ordinului Scoţian printr-o Ţinută solemnă deschisă la primul grad al Ritului. Prea Respectabilul Mare Maestru şi Marele Consiliu al Marii Loji Suverane a Daciei sunt invitaţi să decoreze Orientul cu prezenţa lor. Toate atelierele superioare din Jurisdicţie trebuie să fie reprezentate printr-o delegaţie iar membrii Ritului, de la primul la cel de al 33-lea grad, purtând însemnele gradului lor cel mai înalt, sunt întâmpinaţi frăţeşte. Este necesar să clarificăm câteva noţiuni şi să evităm confuziile frecvente:
 • Există în acest moment mai mulţi titulari ai gradului al 33-lea şi ultim al Ritului, dintre care doar o parte sunt membri activi ai Supremului Consiliu și restul sunt membrii Curții Constituționale.
 • Ţinuta, care reunește  toţi membrii gradului al 33-lea ai Supremului Consiliu  și Curții Constituționale, este prezidată de Prea Puternicul Suveran Mare Comandor asistat de Marii Ofițeri ai Supremului Consiliu.
 • Colegiul Marilor Ofițeri este numit o dată la nouă ani de către membrii activi. El este prezidat de Prea Puternicul Suveran Mare Comandor, asistat de către Puternicul Locotenent  Mare Comandor şi cuprinde următorii demnitari:
  • Mare Orator
  • Marele Secretar General
  • Marele Cancelar
  • Marele Trezorier
  • Marele Ospitalier
  • Marele Expert
  • Marele Maestru de Ceremonii

Despre Riturile Masonice

În Francmasonerie, termenul de «Rit» are două înţelesuri: este lucrare masonică, adică un ansamblul de ceremonii şi reguli care se practică într-un atelier, dar şi structură ierarhică, dezvoltând într-o relaţie de dependenţă o ierarhie a gradelor şi o ierarhie administrativă.   

Ordinul masonic se împarte în diferite Rituri care provin din aceeaşi sursă şi care ar trebui să tindă spre acelaşi scop. Oricărui Rit regulat și recunoscut ar aparține un Francmason, el este Frate sau Sora cu toți masonii de pe glob.

Fiecare Rit este perfect distinct şi independent, are propria sa autoritate şi propria sa ierarhie. Actele administrative care emană de la organele sale directoare nu au caracter constrângător decât pentru Masonii aflaţi în obedienţa lui.

Autoritatea Supremă recunoscută a fiecărui Rit are singură dreptul de a constitui Masoni, de a promulga decrete şi de a conferi Înalte Grade.

Principiile Ritului Scotian Antic Si Acceptat

Referitor la principiile şi criteriile pe care se fondează spiritualitatea Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, Supremul Consiliu Suveran al Daciei aduce următoarele precizări importante:

Este cunoscut faptul că Supremele Consilii au guvernat până la sfârşitul sec. al XIX-lea toate atelierele Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, de la primul până la cel de al 33-lea grad.

În urma rezoluţiilor adoptate de-a lungul timpului, lucrurile au evoluat însă peste tot în lume şi astăzi, pe întreg teritoriul ţarii noastre atelierele primelor trei grade ale Ritului (numite „simbolice” sau impropriu spus, „albastre”) sunt plasate sub directa administrare a Marii Loji Suverane a Daciei (MLSD), constituind o uniune de loji autonome de tip federativ, ce practică exclusiv Ritul Scoţian Antic şi Acceptat. Supremul nostru Consiliu, ca putere masonică independentă şi suverană, îşi exercită jurisdicţia exclusiv şi fără părtinire doar asupra atelierelor de la gradul al 4-lea la al 33-lea.

Totuşi, trebuie precizat spre ştiinţă că această separare bipartită a guvernării Ritului Scoţian Antic şi Acceptat în două puteri masonice este făcută doar pur administrativ şi nu din punct de vedere iniţiatic, deci nu poate constitui nicidecum o alterare a unităţii Ritului Scoţian Antic şi Acceptat de la primul la cel de al 33-lea grad, Rit al cărui adevărat conservator şi protector nu poate fi decât Supremul Consiliu, conform Textelor Fondatoare.

Ritul Scoţian Antic şi Acceptat este moştenitorul tradiţiilor masonice, păstrând cu sfinţenie toate principiile, forţa morală şi disciplina Ordinului. Are o ierarhie de treizecişitrei de grade(33), încoronate în fiecare ţară de un Suprem Consiliu de gradul al 33-lea şi ultim.

Deviza Ritului este «ORDO AB CHAO».

Supremele Consilii regulare îşi refuză orice imixtiune în legislaţia şi administraţia Marilor Loji, instituite pentru guvernarea lojilor simbolice. Acestea dirijează exclusiv atelierele de la gradul al 4-lea la al 33-lea.

Supremul Consiliu
Suveran al Daciei

Supremul Consiliu Suveran al Daciei, adevăratul conservator şi protector al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat în ţara noastră, asigură guvernarea şi administraţia Jurisdicţiei. Puterea sa este absolută, suverană şi independentă pe toată întinderea Jurisdicţiei sale.

Supremul Consiliu Suveran al Daciei stabileşte şi întreţine raporturi de prietenie cu toate puterile masonice străine regular constituite, în scopul de a menţine armonia între toţi masonii şi de a lucra în comun la progresul Ordinului.

Conform «Marilor Constituţii», Supremul Consiliu Suveran al Daciei este compus din NOUĂ (9)membri activi, aleşi prin cooptare dintre Suveranii Mari Inspectori Generali de gradul al 33-lea, în condiţiile  prevăzute în textele fundamentale. El va fi reînnoit în întregime la fiecare nouă ani. În fruntea sa stă Prea Puternicul Suveran Mare Comandor, asistat sau supleat de către Puternicul Locotenent Mare Comandor.

Supremul Consiliu decide în toate problemele Jurisdicţiei şi niciun Suveran Mare Inspector General nu are dreptul de a-şi folosi prerogativele în nume propriu sau de a reprezenta Supremul Consiliu dacă nu a primit o delegaţie în acest scop.

Toate Supremele Consilii regulare stabilite în lume lucrează «ÎNTRU GLORIA MARELUI ARHITECT AL UNIVERSULUI». Deviza lor este «DEUS MEUMQUE JUS», «ORDO AB CHAO» este de la orientul Marelui si Supremului Consiliu al Prea Puternicilor Suverani Mari Inspectori Generali, sub Bolta Cerească a Zenitului, la 32˚ și 45′ Latitudine Nordică, catre Iluștrii, prea Bravii și Sublimii noștri Prinți ai Secretului Regal, Cavalerii Kadosch, Iluștrii  Prinți și Cavaleri, Marii Inefabili și Sublimi, Masonii Liberi și Acceptaţi de orice grad, Antici și Moderni, răspândiţi pe suprafața celor două Emisfere.

 Intr-un cadru de idei strâns legate, pentru unii autori «Deus meumque Jus» reprezintă transpunerea cosmogonică a dictonului «ORDO AB CHAO», adică «ordinea lui Dumnezeu și dreptul de a domina haosul apocaliptic».

 Misiunea noastră permanentă este de a aduce ordinea din haosul aparent, bazându-ne pe cei doi «aliați» care sunt Dumnezeu și Dreptul meu. DUMNEZEU reprezintă legea iar DREPTUL MEU este abilitatea de a o aplica cu înțelepciune.